24 de març de 2015

Al Museu de Guissona busquem un logo!!!
BASES QUE REGEIXEN EL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DE:

“Iesso. Ciutat romana. Parc arqueològic i museu. Guissona”

1. OBJECTIU

L’objectiu del concurs és seleccionar un logotip destinat a ser la nova imatge corporativa de “Iesso. Ciutat romana. Parc arqueològic i museu. Guissona”.

2. PARTICIPACIÓ

El concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica, de qualsevol nacionalitat i edat. Cada concursant podrà presentar fins a tres propostes. No podran participar els membres del jurat. La participació al concurs pressuposa l’acceptació de les presents bases en tots els seus termes.

3. PROPOSTES

Les propostes hauran de fer al·lusió a l’objecte del concurs.
Les propostes hauran d’anar acompanyades d’una breu memòria del logotip, que haurà d’incloure
aquells elements bàsics que, a judici del creador, expliquen l’obra. Les propostes hauran de ser pròpies, originals i inèdites. L’autor és responsable de les accions que es poguessin derivar de l’incompliment d’alguna d’aquestes normes.

4. REQUISITS

Les propostes hauran de reflectir la naturalesa de “Iesso. Ciutat romana. Parc arqueològic i museu. "Guissona” i es valorarà:

• Que representi l’essència romana de l’entitat.
• Que aparegui, si s’escau, el nom de l’entitat: “Iesso. Ciutat romana. Parc arqueològic i museu. Guissona” escrit amb tipografía preferentment gratuïta.

*Proposem l’opció de venir a visitar el museu i el parc arqueològic de forma lliure tots els dissabtes (de 10 a 13h) de forma gratuïta, per poder entendre i captar la naturalesa de l’entitat. Un cop al Museu, us haureu d’identificar com a posibles participants del concurs de disseny del logotip.5. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Els originals hauran de presentar-se en format .jpg, resolució 300 dpi i mida (mínima) de 10x10cm, via correu electrònic a l’adreça museu@guissona.cat, indicant a l’assumpte:

“PROPOSTA LOGOTIP”. El cos del missatge del correu electrònic haurà d’incloure les dades reals de l’autor: nom i cognoms, domicili, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte; i a més d’un pseudònim.

6. JURAT

El jurat estarà constituït per representants designats per l’organització.  Els membres que el formin rebran les propostes en un sobre on hi constarà el pseudònim de l’autor. El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris que determini, que, en tot cas, hauran de basar-se en criteris artístics.

A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, es valorarà de manera positiva aquelles propostes que mostrin com s’adapta el logotip a espais i formats posibles on es pugui incloure (tríptics, fulletons, página web, etc.); i també la seva correspondència en blanc i negre.

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ

La data límit d’enviament de treballs és el 14 de juny de 2015.

Durant els dies posteriors a la data límit d’entrega es reunirà el jurat per concloure la selecció del guanyador.

La decisió final del jurat es farà saber a través dels perfils oficials del Museu de Facebook i Twitter, a la página web (www.museudeguissona.cat) i per correu electrònic a les persones participants. A més, es farà una presentació oficial el divendres 3 de juliol de 2015, en el marc de la presentació del XIX Mercat Romà.

8. PREMI

S’estableix un premi únic de 450 euros

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’acceptació d’aquest premi per part del guanyador del concurs porta implícita la cessió dels drets d’explotació, reproducció en qualsevol suport o mitjà, i de la propietat intel·lectual, amb caràcter d’exclusivitat i durant un temps indefinit a favor de la Patronat d’arqueologia de Guissona

Guissona, març de 2015

Trobaràs les bases del concurs i el contacte a www.museudeguissona.cat

Cap comentari:

Publica un comentari